För att identifiera potentialen i fastigheter med nuvarande eller framtida inslag av retail genomför vi tre olika analyser; omvärldsanalys, nulägesanalys och intäktsanalys.

När vi identifierat potentialerna tar vi fram en strategiplan för att tydliggöra hur arbetet ska genomföras för att uppnå det ökade fastighetsvärdet.

Mind Retail tar ansvar för att implementera strategin genom uthyrningar, eventuella omlokaliseringar eller avvecklingar av befintliga hyresgäster.

”Mind Retail skapar värden på fastigheter med nuvarande eller framtida inslag av retail”