Analys

För att identifiera potentialen i fastigheter med nuvarande eller framtida inslag av retail genomför vi tre olika analyser; omvärldsanalys, nulägesanalys och intäktsanalys.

Vi utgår alltid från realtid när vi gör våra analyser. Genom vårt breda och nära kontaktnät vet vi var hyresgäster söker och vilka lokaler som efterfrågas. Vi identifierar vilka möjligheter och hot som finns för den specifika fastigheten i dess marknadsområde. Vi går igenom befintliga hyresavtal och gör en referensundersökning för att identifiera hyrespotentialer.