Vi på Mind Retail arbetar intensivt med att skapa en tjänst riktad till er som tror på framtidens handel. En tjänst där slutkonsumenten står i fokus.

Grundpelaren i ett datadrivet arbetssätt är att samla organisationens olika datakällor i ett gemensamt verktyg, för att på så sätt förenkla beslutsfattande. Vi tror att samverkan är nyckelordet i byggandet av framtidens handelplatser, varför tjänsten vänder sig till de aktörer som tillsammans skapar våra offentliga rum – kommuner, fastighetsägare och retailers.

Slipp klippa & klistra

Allt arbete i Excel som kräver manuell inhämtning, sammanställning, formatering, datatvätt – är nu borta. Inga fler formler som riskerar att missa en cell. Med våra verktyg underlättar vi det dagliga arbetet i organisationer. Verktygen säkerställer att alla har en uppdaterad bild av den data som berör dem i deras verksamhet.

Samma siffror för alla

Det händer ofta att flera personer har olika siffror på samma fråga. Vi har olika sätt att göra avgränsningar. Tidsperioder, metodik, urval skiljer sig åt. Det är inte fel, men det är viktigt att alla förstår vad det är siffrorna (som beslut grundas på) är baserat på. Det gör det också lättare att samla gruppen kring beslut som är fattade på detta sätt.

Medvetenhet & transparens

En stor utmaning i organisationer som är utspridda i någon mening, geografiskt eller organisatoriskt, är att säkerställa att alla har en uppdaterad bild av den data som berör dem i deras verksamhet. Den typen av transparens som kommer med våra verktyg ger er kontrollen att styra åtkomst – utan att förlora kontroll över bakomliggande data och känslig information.