Mind Retail tror på framtidens handel och är specialister inom retail och stadsutveckling.

För oss är retail synonymt med begreppet levande stadsmiljö och inkluderar de funktioner som får människor att vilja besöka och stanna på en plats; butiker, restauranger, service, hälsa, aktivitet, kultur, evenemang och andra mötesplatser.

Vi förstår konsumenten och vilka effekter förändrade konsumentbeteenden får i era fastigheter. Mind Retail erbjuder tjänster på strategisk och operativ nivå till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, städer, kommuner och organisationer..

Sedan starten 2015 har Mind Retail jobbat på uppdrag av de främsta fastighetsbolagen i Sverige och har visat att vi kan skapa bestående värden för våra kunder.

Mind Retails arbetssätt kännetecknas av öppenhet, innovation och en stark teamkänsla. Vi främjar olikheter. Våra medarbetare har därför olika bakgrunder och specialistkompetenser – alla med en stark vilja att leverera värde för våra uppdragsgivare.

Vi vill utveckla såväl de fastigheter och platser vi arbetar med som oss själva som människor. Bolaget har sitt säte i Stockholm, men arbetar på uppdrag i hela Sverige. .

Vår ambition är att skapa konkreta värden för våra uppdragsgivare och leverera i enlighet med vårt syfte: att på riktigt bidra till en hållbar handel för stad och människa.