Vi tror på samverkan, och att mötesplatser skapas tillsammans. Staden, kommunen, fastighetsägarna och hyresgästerna formar gemensamt staden, där vi slutkonsumenter och individer vistas.

Det gemensamma uppdraget, där Mind Retail kan vara behjälpliga i flera olika skeden, är att utveckla attraktiva och hållbara platser och miljöer där människor vill mötas, arbeta och känna gemenskap. I en tid av förändring, krävs lokalt samhällsansvar och således nya samarbeten. Inte bara mellan näringsliv, offentlig sektor och skola- och universitet, utan även med start-ups, ideella organisationer och eldsjälar för att fullt ut levandegöra ett område.

Ökad global konkurrens, en växande e-handel, förändrade konsumentmönster, en växande delningsekonomi och en åldrande befolkning omformar hela samhället och inte minst gaturummet. Nya behov ställer nya krav.

Vi på Mind Retail är övertygade om att samverkan tillsammans med kunskap om slutkonsumenten är nycklarna i skapandet av framtidens mötesplatser. Vi tror på en ökad förståelse kring människors beteenden och en förnyad syn på framtidens intäktsströmmar. När organisationer arbetar alltmer i samverkan behövs verktyg för att alla parter ska kunna dela, tolka och förstå samlad data i rätt kontext. Mind Retail har verktygen för detta och en erfarenhet av att leda organisationer och grupper i utveckling.

Vi ser fram emot fortsatt kontakt med er som vill vara mer och skapa framtidens städer.