Utveckling av Affärshuset Tegner i Växjö

Analys/Strategi/Verkställande

Under åren 2015–2018 arbetade Mind Retail med utveckling och en omfattande uppgradering av Affärshuset Tegnér i Växjö. På uppdrag av Kungsleden tog Mind Retail fram en omvärldsanalys och en nulägesanalys, vilka mynnade ut i en strategiplan för affärshuset.

Vidare genomförde Mind Retail ett tiotal omförhandlingar samt nya uthyrningar. De nya aktörer som adderades till Affärshuset Tegnér genom Mind Retails uthyrningsresurs var Rituals, Kicks och Center Nail.