Kulturhuset

Analys/Strategi/Verkställande

Mind Retail haft i uppdrag av fastighetskontoret i Stockholms stad att identifiera potential för möjlig kommersiell utveckling av Kulturhuset, i linje med av staden framtagen inriktning för ökad attraktion. Uppdraget innefattade bland annat bedömning av framtagen masterplan för F&B, säkerställande av attraktivt koncept, input kring alternativa scenarios samt validering gentemot hyresgästmarknaden. Mind Retail tog även fram intäktskalkyl och omsättningsbedömning för samtliga alternativ och koncept.