F&B strategi

Analys/Strategi/Verkställande

Upplevelser, gemenskap och hållbarhet väger tungt i den framtida konsumtionen. Food & Beverage är en mycket upplevelsebaserad bransch vars omsättning har ökat rekordartat senaste decenniet. Mind Retail har specialistkompetens inom F&B segmentet. Vi vet vad som efterfrågas just nu, hur operatörernas dagliga verksamhet ser ut och vad det innebär för fastighetsägare. Tack vare lång erfarenhet och kompetensbredd hos våra medarbetare erbjuder vi helhetslösningar och kvalificerad rådgivning kring F&B strategier. Vi arbetar bland annat för att säkerställa:

  • Att aktörernas koncept överensstämmer med projektets vision
  • Att lokalerna passar koncepten för full potential i omsättning

Bland annat har vi anlitats av Vasakronan, AMF Fastigheter och Jernhusen.

Mind Retail tar sig även an olika typer av föreläsningsuppdrag kring F&B-trender och framtida koncept.