Kungsleden

Utveckling av affärshuset Tegnér i Växjö

Mind Retail har under åren 2015–2018 arbetat med utvecklingen av affärshuset Tegnér i Växjö på uppdrag av Kungsleden. Gallerian har genomgått en omfattande uppgradering, där Mind Retail bistått med analys, strategi, uthyrning samt rådgivning avseende butikernas utformning och innehåll.

Som analys- och strategiresurs bistod Mind Retail med framtagningen av omvärldsanalys och nulägesanalys, som mynnade ut i en strategiplan för affärshuset. Vidare höll Mind retail i ett tiotal omförhandlingar samt nya uthyrningar.

De nya aktörer som adderades till affärshuset Tegnér genom Mind Retails uthyrningsresurs var Rituals, Kicks och Center Nail.