Utveckling av östra Kungsgatan, Stockholm

Analys/Strategi/Verkställande

Mind Retail har i flera projekt arbetat med utvecklingen av östra sidan av Kungsgatan i Stockholm. På uppdrag av City i Samverkan har Mind Retail genomfört en validering av Kungsgatan i gentemot ett 70-tal nationella och internationella detaljhandlare i syfte att få konstruktiv feedback på visionsarbetet och med ambition att stärka gatans position som paradgata och handelsdestination.

Mind Retail har även genomfört en rad uthyrningsuppdrag för Vasakronan, Gusto Fastigheter och Centrumfastigheter. Några av våra genomförda uthyrningar på Kungsgatan:

  • Rum21/Royal Design concept store
  • Caliroots pop-up store
  • Holy Greens
  • North Face