Östra Kungsgatan, Stockholm

Mind Retail har i flera projekt arbetat med utvecklingen av östra Kungsgatan.

På uppdrag av City i Samverkan har Mind Retail genomfört en validering av Kungsgatan i Stockholm gentemot ett 70-tal nationella och internationella retailaktörer, i syfte att få feedback från marknaden på visionsarbetet för den specifika gatan.

Mind Retail har även pågående eller avslutade uthyrningsuppdrag för fastighetsägarna Vasakronan, Gusto Fastigheter och Centrumfastigheter.

Avslutade uthyrningar på Kungsgatan:

  • Rum21/Royal Design concept store
  • Caliroots pop-up store
  • Holy Greens
  • North Face