Mind Retail växer med ytterligare uppdrag och medarbetare

Vi är stolta att meddela att Maria Huss sedan november 2016 förstärker Mind Retail. Maria kommer senast från Nordstjernan där hon varit fastighetsansvarig och kommer att arbeta som Project Manager. Mind Retail, som under 2016 även rekryterat Linnéa Centerskog och Sargon Yan, består nu av fem anställda och två underkonsulter.  

Bolaget växer även med ytterligare ett uppdrag på Kungsgatan i Stockholm. Mind Retail har under januari inlett ett samarbete med fastighetsägaren Gusto Fastigheter för omdaningen av Kungsgatan 17. Projektet är en del av ”Vision Kungsgatan” – fastighetsägarna på gatans gemensamma ambition att stärka Kungsgatans position som paradgata och handelsdestination. Projektet beräknas vara färdigställt under första delen av 2018. 

Vänliga hälsningar,
Caroline Strömblad, VD