SMART-resan – ett kunskapslyft för er organisation

Vi på Mind Retail erbjuder något vi kallar SMART-resor – en kunskapsresa för att öka en grupps möjligheter till bättre samverkan.

För att kunna utveckla framtidens platser behöver vi förse oss med ny kunskap och ompröva våra befintliga tankebanor. Vi på Mind Retail tror att nyckeln till innovation ligger i att kontinuerligt utsätta alla våra sinnen för nya intryck och miljöer. Det är först när vi upplever nya kulturer, möter andra beteendemönster och med egna ögon ser nya arkitektoniska lösningar, som vi på riktigt kan ompröva oss själva och vårt sätt att skapa mötesplatser för kommande generationer.

Smartresan kan ses som ett träningsläger för en organisations medarbetare. Ni tränas tillsammans i en ny miljö, för att bli förberedda på framtidens utmaningar. Att höghöjdsträna tillsammans stärker gruppen och är en möjlighet att få olika avdelningar och kompetenser att mötas och lära känna varandra utanför sina traditionella roller.

SMART-resan fokuserar på en specifik grupp i taget och utgår från denna grupps förutsättningar. Resmålet anpassas efter budget, behov av kunskap och utmaningar. Mind Retail följer med som samverkanspart och leder resan och innehållet.

Vi har idag klara upplägg för att anordna resor till Shanghai och London, men har möjlighet att skräddarsy resemål efter syfte och önskemål.

Är din organisation intresserad av en SMART-resa? Tveka inte att höra av er för ett förutsättningslöst möte till vår VD Caroline Strömblad.

Caroline.stromblad@mindretail.se
+46 70 265 65 09