Årets Business Arena

En vecka har gått sedan 2019-års upplaga av Business Arena i Stockholm och våra tankar efter två dagars seminarium och nätverkande snurrar kring fastighetsbranschens ansvar och handlingsutrymme i relation till klimatmålen och planetens överlevnad.  

Om första dagen startade med en injektion av energi och skratt när framgångsexperten  Annika R Malmberg så inspirerande uppmanande oss alla att sluta sätta de  röda/gula/blåa/gröna ”beteendeetiketterna” på varandra så började dag två desto mer i orons tecken. Jan Eliasson talade om sin optimistiska oro kring krig, politik och ökad polarisering, men satte hoppet till kvinnorna och barnen. Oron fortsatte under dagen då det talades om handelskriget mellan USA och Kina. Professorn Lars Oxelheim uttryckte sin oro kring en kommande kris värre än 2008. 

Årets mest använda ord var nog ändå samverkan, som användes hett i paneldiskussioner  och tillskrevs lösningen på många frågeställningar. Det frekventa talet om samverkan fick oss Mind att undra hur rustade vi i fastighetsbranschen verkligen är för att samverka i alla led. Hur står det exempelvis till med den emotionella intelligensen bland alla medarbetare?  För är det något som behövs, enligt oss, för att kunna samverka så är det stor portion av EQ  och inte minst behövs det för att nå våra klimatmål (enligt Parul Sharma, Sverigechef på Greenpeace).  

Det rådde dock inga tvivel om att majoriteten av fastighetsägarna är införstådda med att det är utmanande för deras retail-hyresgäster att driva handel i dagens marknad. Det talades om vikten av att vara i nära dialog med sina hyresgäster, att vara nyfiken på deras affär och utmaningar. 

Sent under onsdagseftermiddagen ställde vi frågan: Kan vi förena handelns och fastighetsägarnas vinstintressen, men ändå uppnå målen enligt Agenda 2030? 

Frågan fick en hel diskussionspanels ögon att gnistra till och samtliga var helt eniga om att klimatmålen måste uppnås. Diskussionen togs till en helt ny nivå och engagemanget spred både värme och hopp i våra hjärtan. 

Vi på Mind tycker att samverkan ska handla om vår planets framtid. Ett överordnat syfte rörande planetens överlevnad kan få både fastighetsägare, hyresgäster, kommuner, rådgivare och alla andra intressenter i fastighetsbranschen att samverka på riktigt. Frågeställningar som rör hyreslagstiftning, flexibla avtal, hyresnivåer blir underordnade och måste lösas utifrån att vi uppnår klimatmålen, om inte för oss själva så för våra barn och barnbarn.  

Avslutningsvis sa en klok talare att cirkulär ekonomi måste får ett större genomslag än den linjära, där både handels- och fastighetsbranschen just nu befinner sig. Kanske är det den kommande fastighetskrisen som på riktigt får cirkulär ekonomi, digitalisering och ett hållbart ledarskap på frammarsch i fastighetssektorn? 

Tack för att du tog dig tid att läsa våra reflektioner. Vill du diskutera vidare med oss kontakta gärna Caroline eller Camilla på Mind Retail. #mindretail

Caroline Strömblad: Caroline.stromblad@mindretail.se 

Camilla Irenmark: Camilla.irenmark@mindretail.se