Mind Retail anlitas som etableringskonsulter i Borås City

Uppdraget som ”etableringskonsult för framtidens stadskärna” i Borås går till Pi Johansson, Mind Retail. På uppdrag av fastighetsägare, citybolag och Borås Stad ska hon ge svaret på frågan om vad stadskärnans lokalerna ska fyllas med i framtiden.

Från och med september 2019 kommer Pi Johansson från Mind Retail bygga vidare och realisera den redan framtagna visionen ”Drömmen om Borås” med ett tydligt fokus på att aktivera stadskärnans kommersiella lokaler. Pi kommer leda och genomföra arbetet tillsammans med sina kollegor på Mind Retail, alla med olika bakgrunder och specialistkompetenser inom fastigheter och detaljhandel. Målsättningen är att för Borås skapa en hållbar handel för människan och staden.

Text: Victor Friberg, Fastighetssverige

Pi Johansson projektledare Mind Retail
pi.johansson@mindretail.se